Płyty drogowe ażurowe

Płyty Ażurowe (Jumbo) do miejscowego umacniania osuwisk i innych nawierzchni.

SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ. CHĘTNIE ODPOWIEMY NA WSZELKIE PYTANIA.

Płyty drogowe ażurowe (Jumbo)

Płyty Drogowe Ażurowe stosowane są przy prowadzeniu prac utwardzających nawierzchnię placów, dróg oraz parkingów. Ze względu na wysoką jakość i odporność na

Płyta ażurowa Jomb

Płyta ażurowa Jomb


Płyta ażurowa Jomb

Płyta ażurowa Jomb

trudne warunki górskie, płyty Jomb są używane przy wzmacnianiu osuwisk, skarp oraz kanałów i cieków wodnych.

Płyty wielootworowe Jomb/Yomb/Jumbo przeznaczone są do zastosowań na drogi tymczasowe jak i do zastosowań stałych nawet przy dopuszczeniu ciężkiego ruchu kołowego. Występują z pojedynczym i podwójnym zbrojeniem. Płyt Jomb można używać do budowy nawierzchni ulic, dróg dojazdowych, placów składowych i parkingów.

Wytrzymałość płyt ażurowych

Płyty drogowe Jomb wytrzymują nie tylko wysokie natężenie ruchu samochodów osobowych, ale i pojazdów ciężarowych, a nawet maszyn budowlanych. Płyta Jomb Yomb  Jumbo znajduje, również zastosowanie przy zabezpieczaniu i umacniania powierzchni skarp oraz rowów – jest to najlepszy sposób na zabezpieczenie terenu przed osuwaniem. Otwory w płytach przepuszczają wodę do gruntu, zapewniając tym samym skuteczne odwodnienie. Ponadto pyty wielootworowe traktowane są jako  materiał do budowy powierzchni biologicznie czynnej.

Płyty wielootworowe Jomb Yomb Jumbo posiadają Aprobatę Techniczną IBDiM.

Zobacz również: